مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری ایلام در نظر دارد با همکاری مرکز آموزشی بازرگانی کشور، دوره آموزشی دو روزه «مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی» را با ارائه گواهی معتبر برگزار کند. هدف از برگزاری این دوره آموزشی، توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد است. هزینه ثبت‌نام برای شرکت‌های دانش‌بنیان رایگان، واحدها و هسته‌های فناور در مراکز رشد 90 هزارتومان و شرکت‌کنندگان آزاد 150 هزار تومان است.

زمان برگزاری: روزهای 9 و 10 مردادماه 98
محل برگزاری: پارک علم و فناوری ایلام، سالن جلسات
شماره تماس: 33362645-084، 09369790924 و 09369790824