برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای حوزه ict

برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای حوزه ict

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان رویداد سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای حوزه ict را برگزار می‌کند.

این رویداد با حضور و همکاری سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی و باهدف سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهایی که نیاز به سرمایه ۲ الی ۲۰ میلیارد ریالی در قالب سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) دارند، برنامه‌ریزی‌شده است.

هدف‌ها

سرمایه‌گذاری هوشمند در کسب‌وکارهای برگزیده در قالب VC
فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه کسب‌وکار
شبکه‌سازی با متخصصین و فعالین حوزه ICT
شناخت شرکت / تیم‌های فعال حوزه ICT
توسعه زیست‌بوم فناوری کشور

مهلت ثبت‌نام: چهارشنبه ۳۰ مرداد
زمان برگزاری: چهارشنبه ۷ آبان ۹۹
محل برگزاری: دانشگاه آزاد رشت
شماره تماس: ۳۳۲۳۲۶۲۰-۰۱۳