برگزاری وبینار ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی

برگزاری وبینار ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی در بازارهای پیشران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار ظهور زنجیره های ارزش جهانی در بازارهای پیشران را برگزار میکند.

محورها

  • مقایسه جانشینی سازمانی، پروسه یادگیری و نوآوری، حاکمیت و جهش میان زنجیره‌های ارزش در کشورهای توسعه یافته
  • مدل توسعه سه مرحله‌ای ایجاد زنجیره ارزش جهانی برای بازارهای پیشرو
  • مروری بر بازارهای پیشرو و اهمیت فزاینده آن در سال‌های اخیر
  • نحوه کسب دانش از طریق تعاملات رقابتی
  • معرفی زنجیره‌های ارزش و نحوه عملکرد

مهمان

  • محمد مهدی جهانبخت استادیار در دانشکده صنایع دانشگاه تگزاس آرلینگتون؛ پژوهشگر و متخصص در زمینه‌های مدیریت نوآوری، سیاست گذاری نوآوری و کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳ مرداد۰۰
شماره تماس: ۴-۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی ۱۷۱