شیوه‌نامه اعطای پژوهانه توسط وزارت نفت

شیوه‌نامه اعطای پژوهانه توسط وزارت نفت

به اطلاع می‌رساند با هدف ارتباط میان صنعت و دانشگاه و پیرو امضا تفاهم‌نامه گرنت فناوری میان وزارت نفت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ شیوه نامه اعطای پژوهانه توسط وزارت نفت به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با تایید مقام عالی وزارت نفت تدوین شده است. این شیوه‌‌نامه بستری مناسب برای تعریف رساله‌ها و پایان‌‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی است. شرح این شیوه‌نامه به پیوست قابل مشاهده است.