حمایت از پایان‌نامه‌های مدیریت سبز

حمایت از پایان‌نامه‌های مدیریت سبز

بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده بین وزارت عتف و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با موضوع «همکاري در خصوص توسعه فناوري‎هاي حوزه آب، خشک‌سالی، بهینه‌سازي مصرف انرژي، فرسایش و محیط‌زیست در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی پژوهشی و پارك‌هاي علم و فناوري و مراکز رشد» مقرر شد، پایان‌نامه‌هاي مقطع کارشناسی ارشد و دکتري مرتبط با لیست موضوعات پایان‌نامه مورد حمایت و مساعدت از سوي معاونت علمی و فناوري قرار گیرند.

براي ارسال اطلاعات و مدارك مورد نیاز به پیوند زیر مراجعه کرده و روي لینک «فرم کاربرگ ثبت‌نام» کلیک و اطلاعات خواسته شده را حداکثر تا تاریخ اول اسفندماه سال 97 تکمیل و بارگذاري فرمایید. قابل ذکر است پیگیري نتایج داوري پروپوزال پایان‌نامه‌هاي ارسالی صرفاً با کد رهگیري در لینک «اعلام نتایج» در آدرس مذکور و از تاریخ 25 اسفندماه سال 97 قابل مشاهده خواهد بود.