جشنواره دانشجویی ایده‌ها و دستاوردهاي برتر علمی، فرهنگی و هنري در حوزه دانشگاه سبز

جشنواره دانشجویی ایده‌ها و دستاوردهاي برتر علمی، فرهنگی و هنري در حوزه دانشگاه سبز

اولین «جشنواره دانشجویی ایده‌ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز» در سایه تعامل سازنده و مؤثر دو مجموعه معاونت اداری، مالي و مدیریت منابع و معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری نهادهایي همچون صندوق رفاه دانشجویان در نیمه دوم سال 98، با اهداف؛
– افزایش آگاهي در زمینه توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و منابع برای دانشجویان
– شناسایي و معرفي دانشجویان و گروه‌های دانشجویي مستعد و توانمند در زمینه محیط زیست و منابع
– ایجاد بستر مناسب شکل گیری فرهنگ مدیریت سبز در دانشگاه به‌منظور توسعه پایدار با تکیه بر الگوهای موجود
– حمایت از تشکیل گفتمان توسعه پایدار مبتني بر مدیریت منابع در میان دانشجویان و نخبگان دانشگاهي
– تقویت انگیزه دانشجویان به‌منظور تبدیل شدن به شهرونداني مسئولیت‌پذیر در زمینه حفظ محیط زیست و منابع، برگزار خواهد شد.
محورهای جشنواره
هنر و تجربه سبز
تغذیه سبز
محیط زیست
مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
مدیریت مصرف آب
مدیریت پسماند
فعالیت های داوطلبانه اجتماعي سبز

علاقه‌مندان می‌توانند پس از مطالعه شیوه‌نامه، از طریق لینک ثبت‌نام نسبت به بارگزاری آثار و ثبت اطلاعات فردی اقدام فرمایند.