طراحی و تدوین سامانه پیشرفته شبکه آزمایشگاهی ایران «شاعا»

طراحی و تدوین سامانه پیشرفته شبکه آزمایشگاهی ایران «شاعا»

سامانه پیشرفته شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) با هدف پوشش کامل فرایندهای جاری در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی و تسهیل امور مربوط به پرسنل فعال در این حوزه، با شرح خدمات زیر آماده بهره‌برداری می‌باشد و کلیه عملیات، امور تجهیزات آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری براساس سامانه انجام خواهد شد. از ویژگی‌های این سامانه می‌توان به این موارد اشاره کرد: تجهیزات، شرکت‌های فعال در حوزه آزمایشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، اعتبارات اعم از درآمد یا هزینه‌های مرتبط، درخواست تعمیر و خرید و بودجه، مدیریت پرسنل، مدیریت آزمایشگاه‌ها، خدمات آزمایشگاهی از مرحله درخواست متقاضی، کلیه بررسی‌های کارشناسی آزمایشگاه، پرداخت‌ها، ارائه گزارش نهایی، شکایات، ارزیابی آزمایشگاه، دانشگاه، شرکت‌ها، گزارش‌های پویا از کلیه زمینه‌‌های ثبت‌ شده توسط آزمایشگاه، مکاتبات، ثبت و مدیریت صفحه مؤسسه، مدیریت بحران و استانداردها (HSE)، مدیریت و اطلاع‌رسانی در خصوص تجهیزات ساخت داخل.