لایو اینستاگرامی با موضوع یک شب پرسش و پاسخ

لایو اینستاگرامی یک ساعت پرسش و پاسخ با کارآفرین برتر اجتماعی کشور

آموزش‌های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نظر دارد، لایو اینستاگرامی یک‌ ساعت پرسش و پاسخ با دکتر نبی، کارآفرین برتر اجتماعی کشور را برگزار کند.

با حضور: دکتر نبی، کارآفرین برجسته کشور
زمان برگزاری: ساعت ۲۱ تا ۲۲، روز چهارشنبه مورخ ۲۱ خرداد‌ماه ۹۹
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: ۸۸۲۲۵۰۲۷-۰۲۱، ۸۸۲۲۵۰۴۳-۰۲۱