فراخوان طرح پویش ملی مهر استادی

فراخوان طرح پویش ملی مهر استادی، آئین همبستگی استادان با جمعیت آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا

به اطلاع می رساند، به همت مرکز بسیج اساتید وزارت عتف، آئین مواسات و همبستگی استادان و مدرسان با جمعیت آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی، کاربردی و مهارتی کشور با عنوان پویش ملی مهر استادی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت زیر واریز کنند.

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۴۹۸۲۴ مرکز نیکوکاری شهید شهریاری
ارسال تصویر سند پرداختی به شماره: ۰۹۳۵۴۴۵۷۱۰۷