سومین شماره فصلنامه شهر فردا

سومین شماره فصلنامه شهر فردا

فصلنامه شهر فردا به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر فناوری و اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان و نیز انتشار دستاوردهای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت‌های فناور مستقر در آن، در طول دو دهه گذشته منتشرشده و توانسته است نقش مناسبی در نشر مفاهیم مرتبط و فناوری داشته باشد.
با توجه به توسعه فناوری‌های دیجیتال در میان جامعه، این فصلنامه سه شماره اخیر خود را به‌صورت دیجیتال تهیه و منتشر کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند سومین شماره نشریه دیجیتال شهر فردا (زمستان ۹۸) را از طریق فایل پیوست دریافت کنند.