خبرنامه آموزش عالی

ششمین خبرنامه آموزش عالی

اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به‌منظور معرفی، تشـریح و تبیین دقیق‌تر و مطلوب‌تر دستاوردهاي آموزش عالی کشور، «خبرنامه آموزش عالی» را به‌صورت الکترونیـک منتشر کرده است. علاقه‌مندان ضـمن مطالعه ششـمین شماره این خبرنامه، می‌توانند نظرات و پیشنهاد‌های ارزنده خود را برای ارتقاي سطح کمی و کیفی آن به این اداره اعلام کنند.

پست الکترونیکی: info{at}msrt{dot}ir
شاره تماس: 82231000-021