حمایت از واحدهای فناور کوچک و متوسط در قالب نخبه کارت

در راستای حمایت از واحدهای فناور کوچک و متوسط و ارائه خدمات رفاهی جامع و سازمان‌یافته به جامعه علمی، نخبگان و فرهیختگان مقیم داخل و خارج از کشور، نخبه کارت با هدف ارائه خدمات رفاهی، گردشگری و درمانی به جامعه علمی، تهیه شده است. نخبگان در صورت تمایل می‌توانند از طریق لینک زیر و با ورود به قسمت ثبت نام نخبه کارت و درج اطلاعات لازم، نسبت به دریافت نخبه کارت در یکی از شعب انتخابی بانک ایران زمین اقدام نموده و از خدمات این کارت در قسمت خدمات به نخبگان در سراسر کشور استفاده نمایند.

http://nokhbehcard.ir/per/