کتاب «رویداد عرضه و تقاضای نیازهای نوآورانه و فناورانه وزارت نفت»

کتاب «رویداد عرضه و تقاضای نیازهای نوآورانه و فناورانه وزارت نفت»

به اطلاع می‌رساند معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت کتاب “رویداد عرضه و تقاضای نیازهای نوآورانه و فناورانه وزارت نفت” را منتشر کرده است. فایل این کتاب به پیوست قابل مشاهده است.