فراخوان شماره 2 اولویت‌های تحقیقاتی سال 98

فراخوان شماره 2 اولویت‌های تحقیقاتی سال 98

به‌اطلاع می‌رساند؛ در راستای پیشبرد اهداف فناورانه صنعت برق و برای انتشار عناوین نیازهای تحقیقاتی و عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها، سه اولویت مهم پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ باتوجه به اهمیت موضوع، مطابق جدول زیر و در قالب فراخوان شماره 2 ارائه می‌شود. باتوجه به فرصت ارسال پیشنهادات تا پایان تیرماه 98، بدیهی است در صورت کفایت پیشنهادات ارسالی،  پیشنهاداتی که پس از تاریخ اعلام شده ارسال شوند مورد توجه قرار نمی‌گیرند. علاقه‌مندان می‌توانند فهرست سایر اولویت‌های پژوهشی سال 98 را با مراجعه به  پیوند زیر مشاهده کنند.

شماره تماس: 85120687-021 و 85120620-021