برگزاری نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

حمایت از حضور واحدها در نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس به منظور کمک به شبکه‌سازی، بازاریابی و با رویکرد توسعه تجاری‌سازی فناوری به واحدهایی که در این جشنواره و یا جشنواره‌های تخصصی دیگر شرکت کنند مبلغی را به‌عنوان حمایت از حضور واحدها در مسابقات و جشنواره‌ها پرداخت می‌کند.

همچنین در صورت کسب رتبه در این رویدادها از طرف پارک به آن واحد فناور جایزه تعلق می‌گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با داخلی ۴۰۸۳ تماس حاصل فرمایید.

نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری برگزار می گردد.

اولین دوره برگزاری نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی به سال ۱۳۸۴ تحت عنوان نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران Hi-tech و با حضور ۱۵۹ طرح فناورانه برگزار شد.

دومین نمایشگاه با عنوان نمایشگاه فناوری نو و پیشرفته ایران پس از یک وقفه ۹ ساله در سال ۱۳۹۳ با حضور تقریبی حدود ۶۰۰ طرح فناورانه با روی کار آمدن دولت تدبیرو امید برگزار گردید.

سومین نمایشگاه با بازنگری در اهداف با رویکرد توسعه و تجاری سازی به صورت بخش به بخش حوزه های مختلف فناوری در سال ۱۳۹۴ برگزار گردید در این دوره از نمایشگاه بیش ۹۷۰ طرح فناورانه (۷۰ طرح خارج استانی) حضور داشته و بخش جشنواره در این دوره با رویکرد جدید و با مشارکت تیم اعزامی از معاونت علمی و فناوری در ۳ مرحله برگزار گردید.

چهارمین نمایشگاه در سال ۱۳۹۵ با حضور بیش از ۱۵۰۰ طرح برگزار گردید در این نمایشگاه طرح ها در ۳ سطح ایده، توسعه و تجاری سازی و فروش تفکیک و تلاش گردید کلیه مراحل ثبت نام از طریق سایت اینترنتی اختصاصی انجام گردد در این دوره برای اولین بار ۲۴ طرح از خارج کشور حضور یافتند.

پنجمین نمایشگاه (۱۳۹۶) در جهت برندسازی در سطح ملی و بین المللی با تغییر نام به نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی – رینوتکس (RINOTEX 2017) و با رویکرد دریافت هزینه جهت افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه شکل گرفت در این دوره ۲۶ رویداد همزمان با مشارکت ذی نفعان حوزه های مختلف برگزار گردید در این دوره دبیرخانه نمایشگاه موفق به جلب توجه مسئولین دولتی و بخش خصوصی جهت مشارکت بیشتر در برگزاری این نمایشگاه گردید به گونه ای که جوایز ۳ نفر برتر از ۱۵ نفر برگزیده جشنواره توسط یکی از کارآفرینان استان تقبل و پرداخت گردید.

ششمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX 2018) با رویکرد «تجاریسازی فناوری، معرفی نیازهای فناورانه کشور در شرایط تحریم به فناوران حاضر در نمایشگاه و بهره گیری از ظرفیت همکاری تنگاتنگ نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی» شکل گرفت. حضور گسترده وزارت دفاع، وزارت علوم و استقبال گسترده مقامات ملی و استانی نشان از ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه داشت. ایجاد بستری مناسب برای حضور شرکت های دانش بنیان و برگزاری ۲۸ رویداد مهم، تورهای صنعتی و همچنین تسهیل در فرآیند ثبت نامی، دریافت الکترونیکی گواهی نامه های حضور در نمایشگاه و اسکان کامل فناوران از تلاش های ستاد اجرایی این نمایشگاه بود.

هفتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی- (RINOTEX 2019) در سال ۱۳۹۸ در چهار بخش: ایده های فناورانه و طرح های استارتاپی، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه و در ۱۸ زون تخصصی برگزار شد.

هشتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی(RINOTEX 2020) ، در چهار بخش شامل ایده های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه از تاریخ ۲۲ آذر لغایت ۴ دی ماه ۱۳۹۹ بدلیل شرایط ویژه کرونایی، به شکل مجازی برگزار شد.

نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۱ نیز امسال در ۲۱ زون تخصصی و در چهار بخش شامل ایده های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان، و نیازمندی های فناورانه از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به شکل حضوری – مجازی برگزار خواهد شد.

برگزاری نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری برگزار می گردد.

اولین دوره برگزاری نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی به سال ۱۳۸۴ تحت عنوان نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران Hi-tech و با حضور ۱۵۹ طرح فناورانه برگزار شد.

دومین نمایشگاه با عنوان نمایشگاه فناوری نو و پیشرفته ایران پس از یک وقفه ۹ ساله در سال ۱۳۹۳ با حضور تقریبی حدود ۶۰۰ طرح فناورانه با روی کار آمدن دولت تدبیرو امید برگزار گردید.

سومین نمایشگاه با بازنگری در اهداف با رویکرد توسعه و تجاری سازی به صورت بخش به بخش حوزه های مختلف فناوری در سال ۱۳۹۴ برگزار گردید در این دوره از نمایشگاه بیش ۹۷۰ طرح فناورانه (۷۰ طرح خارج استانی) حضور داشته و بخش جشنواره در این دوره با رویکرد جدید و با مشارکت تیم اعزامی از معاونت علمی و فناوری در ۳ مرحله برگزار گردید.

چهارمین نمایشگاه در سال ۱۳۹۵ با حضور بیش از ۱۵۰۰ طرح برگزار گردید در این نمایشگاه طرح ها در ۳ سطح ایده، توسعه و تجاری سازی و فروش تفکیک و تلاش گردید کلیه مراحل ثبت نام از طریق سایت اینترنتی اختصاصی انجام گردد در این دوره برای اولین بار ۲۴ طرح از خارج کشور حضور یافتند.

پنجمین نمایشگاه (۱۳۹۶) در جهت برندسازی در سطح ملی و بین المللی با تغییر نام به نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی – رینوتکس (RINOTEX 2017) و با رویکرد دریافت هزینه جهت افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه شکل گرفت در این دوره ۲۶ رویداد همزمان با مشارکت ذی نفعان حوزه های مختلف برگزار گردید در این دوره دبیرخانه نمایشگاه موفق به جلب توجه مسئولین دولتی و بخش خصوصی جهت مشارکت بیشتر در برگزاری این نمایشگاه گردید به گونه ای که جوایز ۳ نفر برتر از ۱۵ نفر برگزیده جشنواره توسط یکی از کارآفرینان استان تقبل و پرداخت گردید.

ششمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX 2018) با رویکرد «تجاریسازی فناوری، معرفی نیازهای فناورانه کشور در شرایط تحریم به فناوران حاضر در نمایشگاه و بهره گیری از ظرفیت همکاری تنگاتنگ نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی» شکل گرفت. حضور گسترده وزارت دفاع، وزارت علوم و استقبال گسترده مقامات ملی و استانی نشان از ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه داشت. ایجاد بستری مناسب برای حضور شرکت های دانش بنیان و برگزاری ۲۸ رویداد مهم، تورهای صنعتی و همچنین تسهیل در فرآیند ثبت نامی، دریافت الکترونیکی گواهی نامه های حضور در نمایشگاه و اسکان کامل فناوران از تلاش های ستاد اجرایی این نمایشگاه بود.

هفتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی- (RINOTEX 2019) در سال ۱۳۹۸ در چهار بخش: ایده های فناورانه و طرح های استارتاپی، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه و در ۱۸ زون تخصصی برگزار شد.

هشتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی(RINOTEX 2020) ، در چهار بخش شامل ایده های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه از تاریخ ۲۲ آذر لغایت ۴ دی ماه ۱۳۹۹ بدلیل شرایط ویژه کرونایی، به شکل مجازی برگزار شد.

نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۱ نیز امسال در ۲۱ زون تخصصی و در چهار بخش شامل ایده های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان، و نیازمندی های فناورانه از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به شکل حضوری – مجازی برگزار خواهد شد.