نشست هم‌اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم، 17 تیرماه 98

نشست هم‌اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم، 17 تیرماه 98

از آنجایی‌که نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری با موضوع هم‌اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم، جزء مهم‌ترین رویدادهای سالانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، این نشست در دانشگاه الزهرا (س) برگزار می‌شود.

مدعوين
رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوري
رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي سطح يك
رؤساي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي بزرگ دستگاه‌هاي اجرايي
اعضاي اصلي اتاق بازرگاني ايران
معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه‌هاي بزرگ
رؤساي كميسيون‌هاي؛ آموزش و تحقيقات، فرهنگی، صنايع و معادن، اقتصادي و اجتماعی مجلس شوراي اسلامی
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسالمي
تعدادي از رؤساي انجمن‌هاي علمي مرتبط با موضوع نشست
تعدادي از صاحبان صنايع بزرگ كشور
هدف از برگزاری نشست
تبيين وضعيت و چالش‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور در شرايط تحريم
چگونگي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي جامعه دانشگاهي در مواجه با چالش‌هاي احتمالي

تاریخ برگزاری: 17 تیرماه 98