برگزاری وبینار رویداد جست‌وجو

برگزاری وبینار رویداد جست‌وجو و تحلیل اطلاعات فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار رویداد جست‌وجو و تحلیل اطلاعات فناوری را برگزار می‌کند.

محورها

  • رویکردهای دسترسی به اطلاعات فناوری
  • اهمیت اطلاعات فناوری
  • تحلیل اطلاعات پتنت

مخاطبین

  • شرکت‌های دانش‌بنیان
  • واحدهای فناور
  • دانشجویان

مدرس

  • محمدرضا بختیاری مدیر مرکز علمی شرکت ایدئال تشخیص آتیه

زمان برگزاری: دو‌شنبه ۱۹ مهر ۰۰
شماره تماس: ۴-۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی ۱۳۸