دومین کنفرانس ملی «مدارس کارآفرین»

دومین کنفرانس ملی «مدارس کارآفرین»

مجتمع آموزشی غیردولتی کارآفرینی اندیشه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) با حمایت دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و با رویکرد برنامه درسی مبتنی بر سند تحول بنیادین در نظر دارد، دومین کنفرانس ملی «مدارس کارآفرین» را باهدف طرح موضوع‌ها و مولفه‌های قابل‌تعریف، هم‌اندیشی متخصصان تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی درسی و نوآوری در آموزش برگزار کند.
محورها
هدف‌های مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی پیش‌دبستانی و دبستان
فلسفه کارآفرینی در برنامه درسی پیش‌دبستانی و دبستان
محتوای مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی پیش‌دبستانی و دبستان
روش‌های تدریس مبتنی بر کارآفرینی در برنامه درسی پیش‌دبستانی و دبستان
راهبردهای تدریس کارآفرینی در برنامه درسی پیش‌دبستانی و دبستان ‌

پست الکترونیکی: school{at}andishehsch{dot}ir
زمان برگزاری: روز پنج‌شنبه مورخ 19 دی‌ماه 98
محل برگزاری: اصفهان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
شماره دبیرخانه کنفرانس: 32319500-031