هفتمین «همایش ارزیابی عملکرد»

هفتمین «همایش ارزیابی عمل‌کرد»

به اطلاع می‌رساند، مجمع مدیران منابع انسانی سازمان‌های پیشرو با همکاری علمی دانشگاه الزهرا در نظر دارد، هفتمین «همایش ارزیابی عمل‌کرد» را برگزار کند.
محورها
چگونگی ساختن محیط کار آرمانی برای دستیابی به بالاترین عملکرد تیمی
روش‌های مکانیزه کردن ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها
روش‌های کاربردی ارزیابی ۳۶۰ درجه مدیرها
چگونه می‌توانیم به‌وسیله کانون ارزیابی به کشف استعدادها بپردازیم
سیستم مدیریت عملکرد یکپارچه، سطح‌های کسب‌وکار، واحد و فرد
دمینگ و آنالیز Sap-Lap و تاثیر آن بر ارزیابی عملکرد
ارزیابی افراد سازمان یا ارزیابی واحدها
چگونگی چیدمان و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی
چگونه با روانشناسی به ارزیابی عملکرد بپردازیم
مطالعه موردی استقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمان‌ها

پست الکترونیکی: info{at}azmaparsian{dot}com
مهلت ارسال مقاله‌ها: مورخ 7 آذرماه 98
زمان برگزاری: ساعت 8:30 تا 16، مورخ 19 و 20 آذرماه 98
محل برگزاری: تهران، دانشگاه الزهرا
شماره تماس: 4-88880693-021