برگزاری وبینار دورکاری کارکنان

برگزاری وبینار دورکاری کارکنان، تجربه بخش دولتی و خصوصی

دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران وبینار دورکاری کارکنان، تجربه بخش دولتی و خصوصی را برگزار می‌کند.

با شروع بحران کووید ۱۹ دورکاری به عنوان یکی از راهکارهای  کاهش ابتلا به بیماری در جهان معرفی شده است. موسسه مشاوره ای گارتنر پیش بینی کرده است که از روندهای مهم  آینده، توسعه دورکاری منابع انسانی است که می تواند منجر به شکل گیری مدل های کسب و کار جدید و کارآفرینانه برای شرکت ها و سازمان ها شود.

در این وبینار در زمینه ریسک ها، مشکلات، استراتژی ها و درس آموخته های این الگوی کاری جدید در بخش خصوصی و دولتی با حضور مدیران اجرایی و متخصصان بحث می گردد.

کووید ۱۹ هم بحرانی است برای سلامت جهانی و هم تهدیدی است برای اقتصاد بین الملل. این ویروس ضرورت روی آوردن به دورکاری را مضاعف کرد.

از منظر فرهنگ لغت کمبریج، دورکاری یعنی انجام کار در منزل در حالیکه با اداره خود از طریق تلفن، ایمیل یا اینترنت در تماس هستید. دورکاری یک سازماندهی منعطف کاری است که به کارکنان اجازه می دهد در محیطی غیر از محیط معمول کار، به انجام فعالیت های خود بپردازند.

با اجرای دورکاری های متعدد در نیمه دوم سال جاری و نبود داده های تحقیقی گزارش نظرسنجی دورکاری در ایران، ۵۰ ریسک مرتبط و  ۱۶ استراتژی در ۸ حوزه در آذرماه منتشر شد.

بر این اساس در این وبینار در زمینه گزارش منتشر شده دورکاری در کشور و  چالش ها، ریسک ها، فرصت ها و استراتژی های دورکاری کارکنان در بخش خصوصی و دولتی با حضور متخصصان منابع انسانی و مدیران دارای تجارب عملی  در این زمینه بحث می گردد.

زمان برگزاری:ساعت :۰۰۱۷ تا :۰۰۱۹ سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه ۹۹
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری