حمایت از طرح‌های کارآفرینی دانشجویی

حمایت از طرح‌های کارآفرینی دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند، صندوق رفاه دانشجویان حمایت از طرح‌های کارآفرینی دانشجویی را در دستور کار خود قرار داده است. لذا دانشجویان فعال در شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند پس از مطالعه شیوه‌نامه، اقدام به دریافت این حمایت فرمایند.