چهارمین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران

چهارمین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه زیست‌فناوری) در نظر دارد، چهارمین کنفرانس «زیست‌شناسی سامانه‌های ایران» را با محوریت «بهره‌مندی از توان متخصص‌های داخلی» برگزار کند. کنفرانس چهارم در ادامه سه کنفرانس قبلی، رخداد مهمی در عرصه زیست‌فناوری کشور خواهد بود و تلاش مسئولین کنفرانس بر این است که با حضور فعال فرهیخته‌ها و علاقه‌مندهای زیست‌فناوری کشور، در طی دو روز سخنرانی‌های کلیدی در حوزه‌های مختلف پزشکی، صنعت، کشاورزی و علوم‌زیستی در مورد زمینه‌های تخصصی مربوطه، به ارایه دستاوردها پردازند.
برنامه‌ها
کارگاه‌های آموزشی تخصصی
ارایه مقاله‌ها به‌صورت شفاهی و پوستر
بررسی نقشه راه کشور درزمینه زیست‌شناسی سامانه‌ها

پست الکترونیکی: icsb2020{at}nigeb{dot}ac{dot}ir
زمان برگزاری: مورخ 6 و 7 اسفندماه 1398
شماره تماس: 44787338-021
محل برگزاری: اتوبان تهران- کرج، کیلومتر 15، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری