سومین خبرنامه آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سومین خبرنامه آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سومین خبرنامه آموزش عالی به‌منظور معرفی، تشریح و تبیین دقیق‌تر و مطلوب‌تر دستاوردهای آموزش عالی کشور در اداره کل روابط عمومی وزارت علوم تهیه و تدوین شده است. می‌توانید متن خبرنامه را در فایل زیر مشاهده کنید.