یازدهمین «جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری»

یازدهمین «جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری»

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با همکاری نهادها، دانشگاه‌ها، مرکزهای تحقیقات و نوآوری شهری، شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، انجمن‌های علمی و عضوهای هیات علمی در نظر دارد، یازدهمین «جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری» را باهدف شناسایی، تبادل و ترویج روش‌های علمی در مدیریت شهری، تشکیل شبکه نخبه‌های شهری و تقویت کاربست دستاوردهای علمی و بین‌المللی و با محوریت نوآوری‌های شهری برای تحقق «شهری برای همه» برگزار کند.
محورها
شهرسازی و معماری، خدمت‌های شهری، محیط‌زیست و انرژی
مالی و اقتصاد شهری، حمل نقل و ترافیک، مدیریت حکم‌روایی شهری
اجتماعی و فرهنگی، ایمنی و بحران، فنی و عمرانی
مدیریت منبع‌های انسانی، میراث طبیعی تهران
ارتباطات، رسانه و اطلاع‌رسانی، کاربست پروژه‌های پژوهشی

مهلت ارسال آثار: مورخ 30 آبان‌ماه 98
زمان برگزاری: مورخ 23 آذرماه 98
محل برگزاری: تهران، سالن همایش‌های برج میلاد
شماره تماس: 22392080-021، داخلی 115