کارگاه آموزشی «ویرایش زبانی (فنی یاصوری، نگارشی)، علمی و عملی»

کارگاه آموزشی «ویرایش زبانی (فنی یا صوری، نگارشی)، علمی و عملی»

پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد، با هدف افزایش دانش نظری نحو و نگارش، تصحیح انواع متون، ارتقای مهارت عملی و کسب مهارت ویراستاری همراه با دلایل علمی؛ کارگاه آموزشی «ویرایش زبانی (فنی یا صوری، نگارشی)، علمی و عملی» را برگزار کند. شرکت در این دوره برای پژوهشگرها و دانشجوهای رشته‌های زبان‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی، ویراستارها و نمونه‌خوانان تجربی و تمامی متخصص‌ها و علاقه‌مندان علوم انسانی مفید است.
سرفصل‌ها
کلیات ویرایش (تعریف ویرایش و انواع آن، لزوم ویرایش و نمونه‌خوانی آثار)
ویرایش نگارشی (شامل نحو در ویرایش، معناشناسی و کاربردشناسی در ویرایش، واژگان در ویرایش)
ویرایش فنی یا صوری (شامل واج‌شناسی در ویرایش، ساخت‌واژه در ویرایش)
کالبدشناسی کتاب (Book Anatomy)
ویرایش عملی
هزینه ثبت‌نام
آزاد 350 هزارتومان
اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجوها 300 هزارتومان
ثبت‌نام کنندگان گروهی (حداقل 5 نفر) 300 هزارتومان
دانشجوهای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 150 هزا تومان

مهلت ثبت‌نام: تا ساعت 14، روز شنبه مورخ 3 اسفندماه 98
زمان برگزاری: از 7 اسفندماه 98 تا 25 تیرماه 99، به مدت ۳۲ ساعت (۱۶ جلسه ۲ ساعته)
محل برگزاری: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان دکتر صادق آیینه وند، مرکز آموزش‌های آزاد تخصصی علوم انسانی
شماره تماس: 88624485-021