راه اندازی نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان برنامه و بودجه

راه اندازی نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان برنامه و بودجه

از دیگر پروژه های شرکت برنا گستران دانش نصب و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه در محل سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. در دنیای تکنولوژی امنیت یک نرم افزار اهمیت قابل توجهی دارد و اولین موردی که کاربران یک نرم افزار علی الخصوص برای استفاده در سازمان های دولتی مورد بررسی قرار میدهند بحث امنیت آن نرم افزار میباشد و با وجود اینکه محصول دانش بنیان شرکت برنا گستران دانش تا کنون در حدود 70 نقطه اعم از سازمان ها و وزارت خانه ها راه اندازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است ، با این وجود مدیران روابط عمومی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات هر سازمان به صورت جداگانه نرم افزار را مورد بررسی قرار داده و آن را از فیلتر های سازمان عبور میدهند. یکی از مهم ترین پروژه های راه اندازی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه در سازمان برنامه و بودجه کشور بود که کارشناسان شرکت برنا گستران دانش توانستند در طی جلساتی نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه را از تمامی فیلتر های این سازمان عبور داده و درنهایت سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه را در لابی این سازمان نصب و مورد بهره برداری قرار دهند ، که این مهم مهر تاییدی بر امنیت بالای سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه می باشد.
این سازمان روزانه محل تردد مدیران سطح بالای کشور می باشد که به روز بودن اخبار و اطلاعات درون و برون سازمانی برایشان بسیار حائز اهمیت است . در ابتدای امر این سازمان از یک نمایشگر معمولی با اینچ بالا استفاده نمود لذا با توجه به تعدد ماژول ها و امکانات نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه و اینکه روابط عمومی سازمان در تلاش بودند تا بتوانند از نمایشگرهای خود بیشترین بهره را ببرند در نتیجه سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه در یک نمایشگر ویندو فیلم با پوشش نانو نقره بارگذاری کردند تا علاوه بر ابعاد بزرگ این نمایشگر از کیفیت مناسبتری بهره مند شوند واین امکان را داشته باشند تا از تعداد بیشتری از ماژول های سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه استفاده کنند.