حضور شرکت پترو شیوا صنعت در نمایشگاه نفت و گاز

حضور شرکت پترو شیوا صنعت در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز سال 1399

شرکت پترو شیوا صنعت از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، از مدیران صنعت نفت و گاز کشور دعوت به عمل می‌آورد تا از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس شرکت پترو شیوا صنعت در سالن 44 ب نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بازدید کنند.

ساعت 11:00 – 99/10/29