نصب و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه درشرکت آب منطقه مازندران

نصب و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه درشرکت آب منطقه مازندران

شرکت مهندسی برنا گستران دانش از همان نخستین فعالیت های خود در زمینه سیستم های اطلاع رسانی یکپارچه و روابط عمومی الکترونیک موفق شده است نظر روابط عمومی وزارت نیرو را به خود جلب کند و وزارت نیرو تبدیل به یکی از نخستین مشتری های شرکت برنا گستران دانش شده که سیستم اطلاع رسانی یکپارچه روابط عمومی یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه را علاوه بر لابی وزارت خانه دربیش از 150 نقطه از زیر مجموعه های خود نصب و راه اندازی نموده است.
با توجه به نوع مراجعین دریافت کننده خدمات و وظایفی که برعهده سازمان های مختلف می باشد در بعضی از سازمان ها و زارتخانه ها نیاز بیشتری به اطلاع رسانی و تبلیغات احساس می شود که وزارت نیرو نیز در صدر این امر قرار دارد و برای بر طرف کردن این نیاز خود از سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه شرکت مهندسی برنا گستران دانش استفاده کرده است. شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو واقع در خطه سرسبز شمال کشور برای وزارتخانه از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشند و به همین ترتیب نقش روابط عمومی و اطلاع رسانی یکپارچه روابط عمومی در این شرکت ها اهمیت بسیار ویژه ای دارد که این امر از طریق سیستم اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا امکان پذیر شده است.یکی دیگر از زیرمجموعه هایی که از دیجیتال ساینیج برنا استفاده میکند شرکت آب منطقه ای مازندران می باشد که با نصب نمایشگر در سالن ورودی در کنار آسانسور و محیط های پر تردد خود توانسته است بجای استفاده از روش های سنتی اطلاع رسانی از سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه یا دیجیتال ساینیج استفاده کند و کارمندان و مراجعه کنندگان مجموعه را از اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی مطلع سازد.
98/08/22
شرکت مهندسی برنا گستران دانش