مدیریت زنجیره تأمین در بحران کرونا شرکت آوینا

در شرایط عادی و زندگی روزمره، بسیاری از تولیدکنندگان و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای دنیا، نسبت به داشتن زنجیره تأمین گسترده، توانمند، طرح‌ریزی‌شده و چابک اقدامات مؤثری انجام داده بودند و مرتباً مفاهیم جدیدی در این حوزه معرفی می‌کردند.
با بروز بحران جهانی که مرزها را در هم نوردید و شوک‌های بزرگی به کشورهای مختلف دنیا وارد کرد، چالش بزرگی در تأمین نیروی انسانی کشورها به وجود آمد.
تردد و حمل‌ونقل مختل شد؛ افراد جامعه مجبور به رعایت قرنطینه، فواصل اجتماعی، اصول بهداشتی و ایمنی سخت متناسب با شرایط ویروس کرونا و کار در منازل یا مرخصی‌های با و بدون حقوق شدند.
دنیا در دهه‌های اخیر رنگ چنین بحران گسترده و یکپارچه‌ای را به خود ندیده بود و کاستی‌های بخش‌ها و صنایع مختلف در این بحران مشخص شد.
ضعف زنجیره‌های تأمین با ویژگی‌های رنگارنگ و مختلف، بیش از هر چیزی در کمبود مواد و مایحتاج مصرفی و بهداشتی مردم ظهور پیدا کرد و این مسئله متخصصان را به تفکر و بازنگری مباحث مربوط به زنجیره‌های تأمین واداشت.
در این گزارش، نسبت به بیان برخی از رهنمودها و راهکارهای پیشنهادی متخصصان و صاحب‌نظران پرداخته‌ شده است. برای مشاهده و دریافت فایل PDF گزارش مدیریت زنجیره تأمین در بحران کرونا به سایت شرکت آوینا در لینک زیر مراجعه فرمایید.
99/01/28