قرارداد تدوین طرح توجیهی (امکان سنجی) برای توسعه نرم افزار حقوقی شرکت سرآمدان اندیشه آوینا

قرارداد تدوین طرح توجیهی (امکان سنجی) برای توسعه نرم افزار حقوقی شرکت سرآمدان اندیشه آوینا

شرکت سرآمدان اندیشه آوینا، در مسیر تحقق چشم انداز شرکت و هم راستا با هدف استقرار خود در پارک علم و فناوری مدرس به منظور حمایت از تجاری سازی و توسعه فعالیت های دانش بنیان، نسبت به عقد قرارداد با موسسه حقوقی نواندیشان عدالت گستر صبا که از موسسات پارکی مستقر در پارک علم و فناوری مدرس میباشد، اقدام نموده است. هدف این قرارداد تدوین طرح توجیهی (امکانسنجی) برای توسعه نرم افزار حقوقی توسط این موسسه است که آوینا با تحلیل بازار و بررسی های فنی و برآوردهای مالی و اقتصادی به نحوه فعالیت در راستای این نرم افزار راهنمایی و کمک می نماید.
مرداد 98