کانال اشتراک‌گذاری درخواست‌های فناورانه

کانال اشتراک‌گذاری درخواست‌های فناورانه شبکه تعاملی پارک‌ها

پیرو درخواست‌های متعـدد به وزارت عتف در خصوص اعلاـم نیازهـای فنـاوری بخش خصوصـی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و به‌منظور اطلاع‌رسانی سریع به پارک‌های علم و فنـاوری و مراکز رشد سراسر کشور به‌منظور اعلاـم آمـادگی برای تأمین نیازهای اعلام‌شده از طریق واحـدهای فناور مستقر، کانال اطلاع‌رسانی به ادرس زیر در شبکه تعـاملی پارک‌ها و مراکز رشـد ایجاد شده و مستندات مکاتبات و تقاضاهای دریافتی در این کانال به اشتراك گذاشته می‌شود.

خواهشمند است واحـدهای فناور برای آگاهی از نیازهای اعلام‌شده عضو شبکه تعاملی و کانال مذکور شوند.

شماره تماس: 82233453-021