پارک علم و فناوری مدرس مراکز رشد امیرآباد

مراکز رشد پارک مدرس

مراکز رشد پارک مدرس در ساختمان گردآفرید واقع در خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان گرد آفرید و خیابان هیئت قرار گرفته است. این مجموعه دارای مراکز رشد پنجگانه شامل :

مرکز رشد فناوری (به سرپرستی: آقای دکتر مسعود ابراهیمی)،

مرکز رشد علوم پایه (به سرپرستی: آقای دکتر مجید عرفانی مقدم)،

مرکز رشد سلامت و پزشکی (به سرپرستی: آقای دکتر محمد جواد رسایی)،

مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی (به سرپرستی: آقای دکتر عباس یداللهی)

مرکز رشد هنر و علوم انسانی (آقای دکتر سید مصطفی مختاباد) می­باشد.

واحدهای فناور پس از پذیرش دوره پیش رشد، مرحله رشد خود را که بین 3 تا 5 سال است با استقرار در این مراکز می­گذرانند تا آمادگی ورود به بازار و استقلال را پیدا کنند.