تفاهم‌نامه‌ها

ارائه مشاوره در زمینه تجاری‌سازی
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی
قرارداد نمایندگی انحصاری فروش محصولات تولیدی
پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
همکاری‌ها مشترک در زمینه کمک به رشد کسب‌وکارهای نوپا و تجاری‌سازی
مشارکت پارک با صندوق و همکاری صندوق در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه
همکاری‌ها مشترک در زمینه کمک به رشد کسب‌وکارهای نوپا و تجاری‌سازی
همکاری پلتفرم تامین مالی جمعی اینوستوران و پارک علم و فناوری
همکاری در توسعه خدمات فناوری و تجاری‌سازی و ارائه مشاوره
پیاده‌سازی و تقویت ناحیه نوآوری مدرس
ایجاد زمینه برای توسعه تعاملات دوطرفه و هم‌افزایی میان سازمان و پارک
همکاری مشترک در توسعه مرکز نوآوری مشترک فناوری‌های نوین
قرارداد پیاده‌سازی سیاست‌های کلی و الزامات نظام مدیریت‌ دارایی‌های فیزیکی
تفاهم‌نامه پژوهشگاه پلیمر
تفاهم‌نامه انجمن مدیریت
تفاهم‌نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تفاهم‌نامه پارک علم و فناوری نیرو
تفاهم‌نامه پژوهشکده سوانح طبیعی
تفاهم‌نامه خانه سرباز
تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه
رفاه کارگران
تفاهم نامه
تفاهم‌نامه