فراخوان شركت بهينه‌سازی مصرف سوخت
تیم لنسر در مسابقات ثبت اختراع روسیه
نهمین کمپ استارتاپی دیجی‌نکست
پنجمین جلسه شورای پذیرش
بیست و هفتمین دوره نمایشگاه الکامپ
ابراز همدردی رئیس دانشگاه با دکتر نادری منش
کارگاه صادرات و واردات