برگزاری دوره جامع مهارت‌های بازرگانی
برگزاری وبينار ظهور زنجيره‌های ارزش جهانی
فراخوان ساخت سیمان استخوانی ارتوپدی
برگزاری رویداد فرصت‌سازی کسب وکار
برگزاری دوره آنلاین هوشمندسازی کسب‌وکار
برگزاری دوره آموزشی طراحی استراتژی