برگزاری نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۲
چهل و هشتمین شورای فناوری
رویداد فناورانه خودروهای آینده
اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری
حضور پارک در نمایشگاه دارویی فارمکس