جذب نیرو شرکت بنیان کالا
طرح رویش هسته‌های فناور
کنفرانس ملی توسعه اقتصادی پایدار
برگزاری نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۲
چهل و هشتمین شورای فناوری
رویداد فناورانه خودروهای آینده
اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری