اعلام نیاز فناورانه
برگزاری سومین جلسه شورای پذیرش پارک
مدرسه کارآفرینی مدرس طرح «ب»
اجلاس روسای دانشگاه‌ها
فراخوان دوره جامع مدرسه کارآفرینی
فراخوان جذب کارگزار رویداد تانا
نمایشگاه بین‌المللی فارمکس2023