مصاحبه رئیس پارک با روزنامه جام‌جم
سومین دوره نمایشگاه شهر هوشمند
فراخوان طرح دستیار فناوری
دعوت به همکاری شرکت دانش‌بنیان سپیتام
برگزاری چهل و چهارمین شورای فناوری پارک