دفتر توسعه و انتقال فناوری

دفتر نوآوری و انتقال فناوری (TTO) واحدی است که در جهت حفظ و حمایت از دارایی‌های فکری و فناوری‌های ایجاد شده و یا توسعه یافته در پارک و ایجاد زمینه انتقال آن به خارج از موسسه فعالیت دارد و به این ترتیب دانشجو، محقق، موسسه و جامعه از منافع حاصله از این تعامل منتفع می‌گردند. این دفتر وظیفه تجاری سازی دارایی‌های معنوی واحدهای فناور و مرکز رشد که شامل اختراع، کپی رایت، مارک تجاری، دانش فنی و سایر موارد مشابه است را بعهده دارد.
هدف از تاسیس این دفتر، برقراری ارتباط نزدیکتر با صنایع مختلف است تا بدین ترتیب دانشگاهیان بتوانند نقش فعال¬تری در اقتصاد کشورها ایفا کنند. بطور کلی می¬توان عنوان کرد که نقش TTO تنها در ایجاد رابطه میان دانشگاه و صنعت خلاصه نمی¬شود بلکه نقش اصلی آن، نظارت، تسهیل و قانونمند نمودن، ارتباط میان شبکه علمی و اجرایی کشور است.
دفتر توسعه و انتقال فناوری از طریق تجهیز زیرساخت¬های صنعتی – علمی در جهت توسعه و بکارگیری فناوری¬های جدید و نیز طراحی راهبردهای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت نقش کلیدی را ایفا می¬کنند که این امر با توسعه شرکت¬های کوچک اقتصادی نیز همراه است.

 فعالیت‌های دفتر توسعه و انتقال فناوری

ایجاد مفاهمه بین صنعت و فناوران برای ارائه راهکارهای مقرون به صرفه
ایجاد ارتباط بین فناوران و خوشه‌های فناوری کشور و جهان
تسهیل ارتباط واحدهای فناور با صنعت و جامعه
جذب سرمایه از طریق معرفی واحدهای فناور به سرمایه‌گذاران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
برندسازی محصولات و خدمات واحدهای فناور
راهنمایی و مشاوره واحدهای فناوری در حوزه تحلیل بازار
بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه تجاری‌سازی، بازاریابی، بیمه و مالیات
برگزاری رویدادهای استارت آپی
برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی