دفتر ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل

راهبردها

ایجاد بستر ذهنی و اطلاعاتی برای اجرای بهینه سیاستها و برنامه های مجموعه

معرفی برنامه ها و فعالیتهای پارک در دو سطح عمومی و اختصاصی

بستر سازی فرهنگی و تبلیغی برای اجرای بهتر سیاست ها و برنامه های مجموعه

کمک به عمومی­تر شدن «گفتمان پیشرفت علم و فناوری» در جامعه

ارتباطات و اطلاع‌رسانی

دریافت اخبار و اطلاعات مربوط به پارک به ‌منظور تنظیم گزارش، خبر، سیاستهای خبری و تبلیغاتی و اجرای طرحهای ارتباطی و انتشاراتی با توجه به خط مشی مجموعه

برنامه ریزی و اجرای فرآیند اطلاع رسانی فعالیتهای پارک به صورت مکتوب و یا از طریق سایت پارک

تهیه و تدوین  بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، آگهی‌ها و پیام های مربوط به مجموعه

انعکاس برنامه‌ها و عملکرد پارک به مردم و نهادها

رصد رسانه‌ها و مجامع عمومی در ارتباط با فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم مجموعه به‌منظور اطلاع‌رسانی، انعکاس و پاسخگویی در صورت لزوم

مشارکت موثر در برنامه‌ریزی و اجرای امور تبلیغاتی، اطلاع رسانی، انتشاراتی و فرهنگی همایش ها، نمایشگاه ها و جشنواره ها

اجرای سایر امور محوله از سوی مقام محترم ریاست

انتشارات و مستندسازی

ایجاد وحدت رویه، برون سپاری و نظارت بر حسن انجام امور انتشاراتی ، تبلیغاتی و ارتباطی سازمان

انتشار عملکرد سازمان و واحدهای مختلف آن در چارچوب قوانین مصوب

مستند سازی و آرشیو فعالیت‌ها و توانمندیهای معاونت بصورت صوتی، تصویری، مکتوب و الکترونیکی

جمع‌آوری، طبقه‌بندی و نگهداری اسناد و مدارک مهم چاپی، نوشتاری و الکترونیکی

ایجاد آرشیو و ارائه ی خدمات به مراکز درخواست کننده

پژوهش و برنامه ریزی

طراحی سیاست های ارتباطی و تبلیغی و اطلاع رسانی کلان سازمان

برنامه‌ریزی در جهت برگزاری ملاقاتهای مردمی با مسؤولان و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ

تحلیل محتوی مطالب منتشره در رسانه‌ها و سایت و تهیه و تنظیم گزارشهای تحلیلی مربوطه

تحلیل محتوی مطالب منتشره در رسانه‌ها و نشریات تخصصی و تهیه و تنظیم گزارشهای تحلیلی مربوطه

پیگیری امور قراردادهای منعقده در روابط عمومی و نظارت بر حسن انجام آنها

پیگیری پیشنهادات و انتقادات مطرح شده

برقراری ارتباط با روابط عمومی سازمان های دیگر و نهادهای دولتی

افکارسنجی و ارتباطات مردمی

تسهیل فرآیند ارتباط و تعامل با مردم، کارکنان و مدیریت

نظرسنجی از جامعه هدف در خصوص اقدامات و فعالتیهای حوزه های مختلف مجموعه

ایجاد سیستم پاسخگویی به مراجعان حضوری و غیر حضوری با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی به مخاطبین

بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی مردم ، مخاطبان و خدمات گیرندگان و ارائه نتایج حاصل به مسئولان سازمان به‌منظور اتخاذ روشهای اجرایی مطلوب و تدوین طرح ها و برنامه‌های اجرایی و ارتباطی مناسب

پیگیری انجام به موقع وعده های مسؤولان سازمان و انعکاس نتایج حاصل

فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل میان مردم و مسئولان سازمان از طریق برگزاری ملاقات عمومی ، مصاحبه ، برپایی سخنرانی ها، ترتیب سفرها، بازدیدها و ملاقات ها

تبلیغات و فرهنگ سازی

تسهیل فرآیند ارتباط و تعامل با مردم، کارکنان و مدیریت

معرفی توانمندی ها و فعالیتهای بخشهای مختلف با استفاده از دانش‌ نوین و شیوه‌های مناسب تبلیغاتی و نمایشگاهی

برنامه ریزی و اجرای امور فرهنگی، اطلاع رسانی و تبلیغاتی جشنواره های ملی و مجامع

مشارکت موثر در برنامه‌ریزی و اجرای امور تبلیغاتی، اطلاع رسانی، انتشاراتی و فرهنگی همایش ها، نمایشگاه ها و جشنواره ها