معاونت فناوری

معاونت فناوری پارک مدرس در جهت سیاستگذاری ­های فناوری پارک، به ­عنوان واحد هماهنگ­ کننده امور فناوری و انتقال تکنولوژی، نظارت بر حرکت واحدهای فناور در راستای ایده ­محوری، هدایت و نظارت بر همکاری دانشگاه و صنعت و شناسایی ابزارها و پتانسیل­ های بومی موجود برای رسیدن به اهداف مذکور ایفای نقش می­ کنند.

وظایف معاونت فناوری

اهم وظایف معاونت فناوری به شرح زیر می باشد:

جذب شرکتهای بزرگ و برندهای معتبر در پارک با هدف شبکه سازی
نظارت و ارزیابی واحدهای فناور
پیگیری دریافت مجوزهای مربوط به فعالیت واحدهای فناور
تهیه، تدوین و ارائه آمار واحدهای فناور و اطلاع رسانی آنها
پذیرش واحدهای فناور
توسعه ساختارهای فناوری مانند مرکز رشد، مرکز نوآوری، کانون شکوفایی خلاقیت و …
ارائه خدمات تجاری سازی
حمایت در جذب پروژه، بازاریابی واحدهای فناور و حمایت از حضور واحدهای فناور نمایشگاه
حمایت در جهت جذب تسهیلات، سرمایه گذاری و تامین مالی واحدهای فناور
ارائه خدمات مشاوره و برنامه ریزی آموزشی
جذب منابع مختلف برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
ارائه سایر خدمات تخصصی مانند طرح کارورزی، اشتغال، مالکیت فکری و …
برگزاری رویدادهای کارآفرینی و دوره و کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی

بر اساس ساختار فعلی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس واحد جذب و پذیرش واحد های فناور، دفتر توسعه و انتقال فناوری، مدیریت مراکز رشد و مرکز کارافرینی زیر مجموعه معاونت فناوری پارک می باشد.

جذب و پذیرش

واحد جذب و پذیرش با ارائه اطلاعات و راهنمایی به افراد حقیقی و حقوقی صاحب ایده و خلاق، یکی از مؤثرترین بخش های پارک است که با ارائه اطلاعات لازم، متقاضیان را در رابطه با نحوه ی ورود به پارک علم و فناوری راهنمایی می نماید . به طور کلی پذیرش در پارک علم و فناوری مدرس در سه سطح:

پیش رشد

رشد

پارک

انجام می­پذیرد. در دوره پیش رشد هسته‌هاي فناوري، در دوره رشد واحدهاي فناوري نوپا اعم از شركت‌ها، موسسات و واحدهاي تحقيق و توسعه در مرکز رشد و واحدهاي فناوري رشديافته در پارك علم و فناوري مدرس پذيرش مي‌شوند .
پذیرش واحدهای فناوری توسط شورای پذیرش و ارزیابی پارک انجام می‌شود و دفتر جذب و پذیرش مجری انجام اقدامات مربوطه می‌باشد .
از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

برنامه ریزی در جهت پذیرش و استقرار موسسات از طریق تسهیل فرآیند پذیرش

نظارت و ارزشیابی بر عملکرد واحد های فناور مستقر در پارک

پیگیری قراردادهای منعقده با واحدهای فناور

بررسی کارشناسی در جهت پذیرش واحدهای فناور در پارک

مرکز رشد

مراكز رشد يكي از رايج‌ترين ساختارهاي كالبدي در اغلب پاركهاي علم و فناوري مي‌باشد و اساساً محلي براي استقرار هسته‌ هاي فناور و شركتهاي دانش بنيان مي‌باشد كه مراحل پيش‌ رشد و دوره رشد را پشت سر مي‌ گذارند
هدف اصلی مراکز رشد توسعه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است که تحت مدیریت متخصصین حرفه ای و با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کار آفرینانی که درقالب واحدهای نوپای فعال در زمینه­ های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش دارند، پشتیبانی می کند و برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارایه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده می کند .
این مراکز در 6 حوزه علمی ذیل الذکر آماده ارائه خدمات حمایتی به هسته ها و واحدهای فناور می باشند:
مرکز رشد فناوری

 مرکز رشد علوم پایه

مرکز رشد سلامت و پزشکی

مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی

 مرکز رشد هنر 

مرکز رشد علوم انسانی