پردیس بابایی پارک مدرس

پردیس بابایی پارک فناوری در اتوبان شهید بابایی واقع گردیده و با وسعتی بالغ بر 60 هکتار محل استقرار20 شرکت می­باشد. این مجموعه که از ظرفیت پذیرش بالاتری نسبت به میزان فوق برخوردار است، در آینده­­ ای نه چندان دور محل استقرار تعداد زیادی از شرکت­های دانش بنیان که دوره پیش رشد و رشد خود را طی نموده اند خواهد بود. این مجموعه از سال 1382 افتتاح گردیده و پیش بینی می­شود با پیشرفت مراحل استقرار در این پردیس، طبق برنامه بلند مدت 10 ساله تعداد 4000 شغل مستقیم از ایده های فناورانه ایجاد گردد.