فراخوان شرکت ایوان فناوری و نوآوری افرا در راستای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه صنایع و تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته بومی
فراخوان همکاری در پروژه پژوهشی شرکت ملی گاز ایران «پالایش گاز پارسیان»
انتشار یادداشت‌های واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در عتف