همایش مدیریت استعدادها
حمایت بنیاد علمی استاد یوسف ثبوتی به همران بنیاد فرهنگی- خیریه از پژوهش‌ها و طرح­‌ها
اولین گردهمایی صنعت منیزیم ایران
استحصال آب از دریای خزر