نانو فناوران دایا

بنر پارک مدرس

نانو فناوران دایا

شیمیایی

تولیدکش بافت های گیاهی

پارک علم و فناوری مدرس

نانو فناوران دایا

کارگروه تخصصی: کشاورزی

شیمیایی

تولیدکش بافت های گیاهی

سوابق اجرایی

مریم نگهبان

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
حشره شناسی کشاورزی
سوابق اجرایی:

بنیانگذاران

محصولات

نانو فناوران دایا
  • نشانی

    تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران _ کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

قالب وردپرس نوین وب ساز دوربین مداربسته