آویژه کشت بافت آروین

بنر پارک مدرس

آویژه کشت بافت آروین

کشت بافت گیاه ارکیده

آویژه کشت بافت آروین

کارگروه تخصصی: کشاورزی

کشت بافت گیاه ارکیده

سوابق اجرایی

مدیرعامل: علی عقلایی

مقطع تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: 
تجربی
سوابق اجرایی: 

علی عقلایی

بنیانگذاران

محصولات

کشت بافت گیاه ارکیده
کشت بافت گیاه ارکیده
کشت بافت گیاه ارکیده
کشت بافت گیاه ارکیده
کشت بافت گیاه ارکیده
کشت بافت گیاه ارکیده
  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد 504

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5051