آینده آموزان آتا

بنر پارک مدرس

آینده آموزان آتا

طراحی و تولید نرم آفزار آموزشی بومی و آزمایشگاه های مجازی

آینده آموزان آتا

کارگروه تخصصی: علوم انسانی
دارای درجه دانش بنیان
طراحی و تولید نرم آفزار آموزشی بومی و آزمایشگاه های مجازی

سوابق اجرایی

جواد حاتمی

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی:
برنامه نویسی درسی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 310

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3101