بنیاد اندیشه

بنر پارک مدرس

بنیاد اندیشه

مهندسی برق

سیستم خنک رسان یخی

بنیاد اندیشه

کارگروه تخصصی: فناوری
مهندسی برق
سیستم خنک رسان یخی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: احسان حبیبی سیاه پوش

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مکانیک
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد413.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4133