حفاری مکانیزه

بنر پارک مدرس

حفاری مکانیزه

مهندسی معدن

طراحی و ساخت تجهیزات حفاری مکانیزه در معدنکاری

حفاری مکانیزه

کارگروه تخصصی: فناوری

مهندسی معدن

طراحی و ساخت تجهیزات حفاری مکانیزه در معدنکاری

سوابق اجرایی

مدیرعامل: جعفر خادمی حمیدی

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی معدن
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 208.1

  • تلفن

    02166919152 داخلی 2081