هاتفان ایده‌های نو

بنر پارک مدرس

هاتفان ایده‌های نو

چاپ

ساخت و تغییر کاربری پرینترهای پایه آب و صرفا جهت کاغذ به،

پرینترهای فرابنفش جهت چاپ به روی اجسام سخت و تخت

هاتفان ایده‌های نو

کارگروه تخصصی: هنر
چاپ
ساخت و تغییر کاربری پرینترهای پایه آب و صرفا جهت کاغذ به پرینترهای فرابنفش جهت چاپ به روی اجسام سخت و تخت

سوابق اجرایی

مدیرعامل: عباس غنی‌زاده

مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی:
برنامه نویسی
سوابق اجرایی: 
دیدن دوره ژاپن 12 سال برنامه نویسی 5 سال پرینتر

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 301.1

  • تلفن