هوشمند سازان کسب و کار مدرس

بنر پارک مدرس

هوشمند سازان کسب و کار مدرس

کلينيک سازماني و تحليل محيط کسب وکار

هوشمند سازان کسب و کار مدرس

کارگروه تخصصی: فناوری

کلينيک سازماني و تحليل محيط کسب وکار

سوابق اجرایی

مدیرعامل: مهدی خسروی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مدیریت اجرایی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد211.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی2112