پروتئین فناور پروژه

بنر پارک مدرس

پروتئین فناور پروژه

تولید آنزیم های دارویی

پروتئین فناور پروژه

کارگروه تخصصی: علوم پایه

دارای درجه دانش بنیان

تولید آنزیم های دارویی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: خسرو خواجه

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
بیو شیمی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 404

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4061