رهاورد زیست پویش

بنر پارک مدرس

رهاورد زیست پویش

طراحی و تولید ستون تمایلی بر پایه آپتامر جهت تخلیص

پروتئین های نوترکیب دارای برچسب هیستیدین

رهاورد زیست پویش

کارگروه تخصصی: پزشکی

طراحی و تولید ستون تمایلی بر پایه آپتامر جهت تخلیص پروتئین های نوترکیب دارای برچسب هیستیدین

سوابق اجرایی

مدیرعامل: پریسا رحیم پور

مقطع تحصیلی: دکتری 
رشته تحصیلی: 
بیوتکنولوژی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران


محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد501.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5011