ژن ورز

بنر پارک مدرس

ژن ورز

پزشکی و سلامت

استعداد یابی زمینه ورزشی و غربال گری

سلامت با استفاده از تستهای ژنتیکی

ژن ورز

کارگروه تخصصی: پزشکی و سلامت

پزشکی و سلامت

استعداد یابی زمینه ورزشی و غربال گری سلامت با استفاده از تستهای ژنتیکی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: رضا قراخانلو

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی:
سوابق اجرایی: 

رضا قراخانلو

بنیانگذاران

محصولات

ژن ورز
ژن ورز
ژن ورز
ژن ورز
  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5012